DIŞ TİCARET

dış ticaret, uluslararası ticaret
  • Ürün araştırması
  • Pazar araştırması
  • Akreditif danışmanlığı
  • Tedarik zinciri yönetimi
  • Gümrük danışmanlığı
  • İthalat maliyet analizi
  • Ticari istihbarat
  • Uluslararası sözleşmeler
  • Proje yönetimi

Dış ticaret departmanı, sınırlı kaynak ve uluslararası tecrübeye sahip firmaların dış ticaret işlemlerini maliyet etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayacak çözümler sunarken, aynı zamanda büyük firmalara proje, tedarik zinciri yönetimi gibi konularda destek vermektedir. Dış kaynak kullanımının etkin bir şekilde uygulandığı bu günlerde küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin dış ticaret departmanı gibi hareket ederek maliyet etkin çözümler sunmaktadır.

Günümüz zorlu rekabet piyasasında, müşterilere sunulan farklı çalışma modelleriyle, müşterilerin uluslararası ticaretin zorlu süreçlerine enerji ve kaynak ayırmasındansa kendi işlerine odaklanarak rekabet güçlerini artırmaları hedeflenmektedir.

Bir firma bünyesindeki dış ticaret departmanının gerçekleştirmesi gereken tüm sorumlulukları yerine getirebilmekle beraber, müşteri ihtiyacı doğrultusunda yalnızca ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında da hizmet vererek esnek çalışma modelini benimsemiştir.